Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Nom: Proauto
Denominació social: Proauto
CIF: A17022823
Domicili Social: Ctra. De Santa Coloma, 65
Telèfon: 97.220 31 50
Adreça de correu electrònic: comunicacion@proautoseat.com

Dades d’inscripció en el registre mercantil.
Proauto constituïda a Girona, Proauto – PRODUCTES AUTOMOTRIUS SA, Tom 153, Llibre 82, Secció 3ª, Foli 74, Full 1.472, Any 1974

Dades relatives al desenvolupament de l’activitat.
L’activitat de Proauto és la comercialització, distribució i reparació de tot tipus de vehicles així com la comercialització de peces de recanvis i accessoris i tota activitat connexa o complementària de l’anterior que sigui de lícit comerç.

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Proauto (d’ara endavant Proauto) informa els usuaris que:

Proauto ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries. Les Dades de caràcter personal que recull són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen en el fitxer corresponent, denominat “Proauto“, degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb Proauto així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies del grup.

Les Dades de caràcter personal tractades en el fitxer “Proauto” únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la / les finalitat / s anteriorment exposada / es.

En aquells casos en què Proauto figuri com a encarregat del tractament assumeix les obligacions establertes a la LOPD a l’efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents dels que figurin en el contracte celebrat a l’efecte.

L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo per correu electrònic a comunicacion@proautoseat.com o per telèfon al 97.220 31 50. També poden exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que pot consultar a www.agpd.es.

Compromisos

No realitzar publicitat enganyosa

Proauto, es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions . Proauto com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

No remetre comunicacions comercials sense identificar-les

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic Proauto es compromet a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense identificar-les com comunicació comercial i sense que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de Proauto sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent, així com l’acompliment de les tasques d’informació.

A més el destinatari podrà revocar el consentiment per al tractament de les seves dades amb fins promocionals d’una manera directa, senzilla i gratuïta, per correu electrònic a < href=”mailto:comunicacion@proautoseat.com” title=”comunicacion@proautoseat.com”>comunicacion@proautoseat.com o per telèfon al 97.220 31 50.

Responsabilitats

Proauto no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web www.proautoseat.com, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Proauto.

Proauto no es responsabilitza de l’ús que l’usuari de la web realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web www.proautoseat.com

Proauto no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en www.proautoseat.com. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des www.proautoseat.com

Proauto no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

Galetes

Proauto pot utilitzar cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de Proauto el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi a la pantalla si va a rebre una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web www.proautoseat.com

Idioma

Proauto ofereix les ofertes dels seus productes, el procediment i la informació publicada a la seva pàgina web, exclusivament, en idioma castellà.